Privacy & Cookiebeleid

EG Group hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van alle gebruikers die onze websites bezoeken.

(1)    Uw IP adres en de daaraan gekoppelde gegevens

Tijdens uw bezoek aan onze Website, slaan de servers die zich bij EG Group bevinden en diegene die worden gehost door derden, op basis van uw IP-adres automatisch informatie op over uw bezoek aan onze website. Aan de hand van deze informatie, die in wat volgt verder wordt beschreven, kunt u echter niet worden geïdentificeerd als individu. Men zal enkel uw computer of een ander apparaat waarvan u gebruik maakt om de website te bezoeken, kunnen identificeren. De door ons verzamelde informatie zal worden gebruikt om na te gaan waar ter wereld de Website wordt bezocht, teneinde een ideale dekking te verzekeren, en ook om een klikstroomanalyse te maken, waardoor wij beter inzicht krijgen in het gebruik van de website. De hierboven besproken inzameling van informatie stelt ons in staat om de website voortdurend te optimaliseren ten voordele van alle gebruikers.

De inzameling betreft meer bepaald gegevens zoals het browser type of het IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

(2)    Cookies

Tijdens uw bezoek aan onze Website kunnen er ook kleine tekstbestanden, de zogenaamde ‘cookies’, automatisch worden gedownload op uw computer. Het downloaden van cookies op uw computer zal steeds onderworpen zijn aan uw toestemming, tenzij wanneer deze worden geplaatst met als uitsluitend doel om de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of om een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst te leveren wanneer dit hiervoor strikt noodzakelijk is.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst bij het bezoeken van een website of het bekijken van een advertentie. Cookies hebben voornamelijk tot doel om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan websites en om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Het zijn stukjes informatie die worden opgeslagen op uw computer door de server en die het onderhoud en de werking van de website verzorgen. Ze slaan een eenvoudige, aselecte identificatiecode op uw computer op.
De cookies op uw computer worden beheerd door uw webbrowser.

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies stellen ons in de gelegenheid om u een betere online-ervaring te bieden, door het feit dat zo bekend is dat u deze Website reeds eerder hebt bezocht. In sommige gevallen worden uw voorkeuren opgeslagen, zodat uw bezoek beter afgestemd kan worden op uw wensen. Cookies dienen niet ter identificatie van de individuele gebruiker, maar identificeren uitsluitend de computer die wordt gebruikt om de Website te bekijken.

Cookies worden eigenlijk op uw computer opgeslagen om drie redenen:

  • u helpen sneller uw weg te vinden op de Website en sneller de gewenste informatie te vinden
  • uw volgende bezoeken aan de Website te personaliseren
  • de prestaties van de Website te verbeteren door het verzamelen van informatie over het aantal bezoekers en het gebruik van de website (bijv. ‘Wat zijn de meest bekeken pagina’s?’)

De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, noch om u doelgroepspecifieke reclame toe te sturen, noch om uw navigatiehistoriek te registreren.

Welke soorten cookies worden gebruikt voor deze Website?

Op deze Website worden de volgende cookies gebruikt:

  • ‘Sessiecookies’: dit zijn tijdelijke cookies die worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Deze cookies worden door onze server met name gebruikt om alle informatie bij te houden als u eventueel op verschillende webpagina’s gegevens hebt ingevuld.
  • ‘Lidmaatschapscookies’: met deze cookies krijgt u toegang tot diensten waarvoor u zich hebt ingeschreven. Ze worden automatisch verwijderd na een periode van twee maanden na uw laatste bezoek aan onze Website.
  • ‘Webanalysecookies’: met deze cookies kunnen wij anonieme statistieken samenstellen die tot doel hebben om het beheer van onze Website te verbeteren. Ze worden automatisch verwijderd na een periode van twee jaar na uw laatste bezoek aan onze Website.
  • ‘Cookies van derden’: Onze Website maakt gebruik van computertoepassingen van derden, waarmee gebruikers de inhoud van onze Website kunnen delen met andere mensen of hun mening over de inhoud van onze Website aan andere mensen kenbaar kunnen maken. Dit is met name het geval bij knoppen als ‘Delen’, ‘Vind ik leuk’ van sociale netwerken als Facebook, Google+, Twitter, enz.

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende sociale netwerksites: http://www.facebook.com/about/privacy/ – http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Als u een pagina van de Website met een dergelijke knop bekijkt, maakt uw browser verbinding met de servers van het sociale netwerk.
Als u op dat moment bent verbonden met het sociale netwerk, kan het zijn dat de toepassingsknoppen worden gebruikt om de geraadpleegde pagina’s aan uw gebruikersaccount te koppelen.
Als u niet wilt dat het sociale netwerk de via onze Website verzamelde informatie koppelt aan uw gebruikersaccount, moet u zich afmelden van het sociale netwerk voordat u onze Website bezoekt.
Wij nodigen u uit om het privacybeleid van deze sociale netwerken te bekijken om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclame) van het gebruik van navigatie-informatie die verzameld kan worden aan de hand van deze toepassingsknoppen.

Hoe kan ik cookies beheren?

U heeft verschillende mogelijkheden om de cookies te beheren. Door uw instellingen aan te passen, kan u uw navigatie op het internet wijzigen alsook de toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen.
U kunt er altijd voor kiezen om alle cookies uit te schakelen, of uw wensen ten aanzien van cookies te wijzigen via de hieronder beschreven middelen.

De instellingen van uw webbrowser:
Per browser gelden andere cookie-instellingen.
U kunt ervoor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden opgeslagen op uw werkstation of dat deze helemaal worden verwijderd, hetzij stelselmatig of op basis van afzender.
U hebt ook de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u telkens wordt gevraagd of u cookies wilt accepteren of afwijzen, nog voordat een cookie wordt opgeslagen op uw computer.
Wij willen u er echter wel op wijzen dat bepaalde types cookies cruciaal zijn voor de werking van bepaalde, op onze Website aangeboden diensten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u probeert om toegang te krijgen tot inhoud of diensten waarvoor identificatie is vereist.
De configuratie is per browser verschillend. Dit wordt beschreven in het Help-menu van uw browser, wat u zal toelaten te weten op welke wijze u uw wensen met betrekking tot cookies kunt aanpassen.

De procedure voor elke browser wordt beschreven in de onderstaande handleidingen:
Voor internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Voor Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL
Voor Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&hlrm=nl&answer=95647
Voor Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
Voor Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

(3)    Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

Wanneer u informatie aanvraagt via deze Website, kan het zijn dat we enkele persoonsgegevens van u willen ontvangen. Als u ons een e-mail stuurt of zich abonneert op een gratis nieuwsbrief, moeten we uw e-mailadres, uw naam en enkele andere persoonsgegevens, meestal uw contactgegevens weten. Als u ervoor kiest om informatie, goederen, producten of diensten te kopen, vragen we een aantal aanvullende financiële gegevens. Als u solliciteert naar een baan in relatie tot de goederen en diensten, vragen wij u om aanvullende informatie met betrekking tot uw persoonlijke identificatie, uw opleiding, uw werk, uw gezinssituatie en enkele financiële details. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om gevolg te geven aan uw vragen en u tevens in de gewenste vorm te voorzien van informatie, goederen, producten en vereiste diensten.

Als wij u vragen om persoonlijke informatie, zorgen we ervoor dat het verzamelen en gebruik in strikte overeenstemming is met de bepalingen van de geldende wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming en de eerbiediging van het privéleven.

Met uitzondering van aan verwerkers, die op instructie van EG en onder haar strikte toezicht bepaalde verwerkingshandelingen stellen, zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan iemand buiten de EG Group worden meegedeeld.

Als we overwegen om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere dan de oorspronkelijk geplande doeleinden, zullen wij hiervoor om uw toestemming vragen. U kunt deze toestemming op voorhand geven door het aanvinken van het ‘opt-in’-vakje op het moment dat naar uw persoonsgegevens wordt gevraagd.

(4)    Het bewaren van de gegevens

De gegevens worden opgeslagen gedurende een periode van maximaal twee jaar vanaf de beëindiging van uw abonnement om ons in staat te stellen efficiënt contact met u op te nemen. De gegevens worden vervolgens aangepast zodat zij niet meer naar u te herleiden zijn. Wij verzamelen geen andere informatie over u dan hierboven beschreven.

(5)    Toegang tot uw persoonsgegevens

In overeenstemming met artikel 36  van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens, hebt u recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens.
U kunt dit recht doen gelden door een e-mail te sturen naar het onderstaande adres donneespersonnelles@EG-group.com[WL1] , of door een brief naar het volgende adres te sturen:

EG Retail (Netherlands) BV – Klantenservice
Bagven Park 5
4838 EH Breda

(6)    De verwerking van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden

U kunt op elk moment besluiten geen gebruik meer te maken van onze diensten. De daarvoor vastgestelde procedure varieert per website van EG, maar is meestal eenvoudig toe te passen. Wij zullen uw persoonsgegevens enkel voor de hierboven vermelde doeleinden verwerken. Bovendien, bieden wij u de mogelijkheid om u kosteloos en op verzoek te verzetten tegen de verwerking evenals tegen de mededeling van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, hetzij door te klikken op een selectievakje op de Website waar uw persoonsgegevens worden verzameld, hetzij door het sturen van een e-mail naar donneespersonnelles@EG-group.com of door het sturen van een brief naar het volgende postadres:[EA2]

EG Retail (Netherlands) BV – Klantenservice
Bagven Park 5
4838 EH Breda

Als wij uw persoonsgegevens voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden zouden verwerken, bieden wij u de mogelijkheid om voorafgaand uw toestemming te verlenen.

(7)    Kinderen

De websites van EG zijn niet bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar en EG verzamelt niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. EG wil zo de privacy van kinderen beschermen en dringt er bij de ouders op aan om actief de internetverbindingen van hun kinderen te controleren.

(8)    Veiligheid

Ter bescherming van de persoonsgegevens die zich onder onze controle bevinden, passen we een beleid, regels en beveiligingstechnieken toe geheel in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van de privacy in het rechtsgebied van de Website. De veiligheidsmaatregelen zijn bedoeld om elke onbevoegde toegang, ieder onjuist gebruik of iedere openbaarmaking, onbevoegde wijziging en onwettige vernietiging of elk onopzettelijk verlies te voorkomen.

(9)    Hyperlinks

De Website van EG kan links naar websites van derden bevatten voor uw gemak en ter informatie. Als u op deze links klikt, verlaat u de Website van EG. EG is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor het privacybeleid op zulke websites die kunnen verschillen van het beleid van EG. Wij onderschrijven of vertegenwoordigen evenmin websites van derden. De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan niet-gelieerde derden vallen niet onder het privacybeleid van EG. We raden u aan om het privacybeleid te raadplegen van de ondernemingen waaraan u uw persoonsgegevens verstrekt. Sommige andere ondernemingen kunnen ervoor kiezen om hun persoonsgegevens met EG te delen; deze communicatie wordt beheerst door het privacybeleid van die derde.

(10) Naleving van de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Deze bepalingen zijn in overeenstemming met de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en zijn bedoeld om uw privacy te beschermen. Wij ontvangen graag uw wensen en opmerkingen naar aanleiding hiervan.